0622523381

Tijdens openingstijden

Privacy

Dit is de Privacy Verklaring van Cupelicious b.v.  Hierin wordt uiteengezet hoe Cupelicious omgaat met persoonsgegevens die via de website worden verkregen.

Cupelicious respecteert en beschermt de privacy van alle kopers van de website. Cupelicious spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Verklaring zijn omschreven.

Artikel 1 - Doeleinden

 1. 1. Om Producten te kunnen bestellen dient Koper een aantal persoonsgegevens in te vullen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres. Cupelicious gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
  • het leveren van de producten;
  • het verstrekken van informatie over diensten en producten van Cupelicious aan koper;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 
  •  

Artikel 2 - Algemene informatie

 1. Voor Cupelicious is het interessant te weten of de website vaak bezocht wordt en welke Producten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Cupelicious bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een Koper een website gebruikt). Met deze informatie kan Cupelicious haar website, producten en diensten afstemmen op de wensen van de klanten.
  2. Om het recht van privacy van Koper te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie Koper te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Koper heeft de mogelijkheid zijn browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal zijn gebruik van de website negatief beïnvloedt kunnen worden.

Artikel 3 - Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens

 1. Koper mag de gegevens die Cupelicious over hem heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. Hij heeft het recht Cupelicious te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.
  2. Cupelicious zal binnen 4 (vier) weken op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing Koper informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de website wordt beperkt of verhinderd.  

Artikel 4 - Beveiliging

 1. Cupelicious spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Cupelicious treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.Artikel 5 - Hyperlinks

 1. Voor het gemak van haar kopers heeft Cupelicious op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Op deze websites is de privacy statement van deze derden van toepassing. Cupelicious is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de gegevens die op deze websites worden verzameld.

Artikel 6 - Wijziging privacy policy

 1. Dit Privacy Verklaring kan door Cupelicious worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail bekend gemaakt.

Artikel 7 - Vragen en verzoeken

 1. Voor vragen of verzoeken over het privacy-beleid van Cupelicious kan contact worden opgenomen met de klantenservice door een e-mail te sturen klantenservice@cupelicious.nl